Preporučene rute

Ruta 1 - Šibenik – Zadar

 • 1. Dan – subota: Isplovljavanje iz Tisnog, plovidba do Šibenika
 • 2. Dan – nedjelja: Plovidba prema Skradinu, razgledavanje NP Krka, poslijepodne plovidba prema Prviću
 • 3. Dan – ponedjeljak: Prvić – plovidba kroz Kornate I vez na Piškeri
 • 4. Dan – utorak: Piškera – plovidba kroz Kornate prema uvali Telašćica, posjet Parku prirode, vez u uvali Sali
 • 5. Dan – srijeda: Plovidba do uvale Sakarun
 • 6. Dan – četvrtak: Plovidba prema Zadru, vez u centru grada
 • 7. Dan – petak: Zadar - Tisno

Ruta 2 - Šibenski akvatorij

 • 1. Dan – subota: Tisno – Skradin, posjet NP Krka
 • 2. Dan – nedjelja: Skradin – Šibenik, šetnja starim gradom – Prvić
 • 3. Dan – ponedjeljak: Prvić – Zlarin
 • 4. Dan – utorak: Zlarin – vožnja kroz NP Kornati – Piškera
 • 5. Dan – srijeda: Piškera – posjet parku prirode Telašćica – Sali
 • 6. Dan – četvrtak: Sali - Žut
 • 7. Dan – petak: Žut – Tisno

Ruta 3 - Zadarski akvatorij

 • 1. Dan – subota: Tisno – Zadar
 • 2. Dan – nedjelja: Zadar – Sakarun
 • 3. Dan – ponedjeljak: Sakarun – Iž
 • 4. Dan – utorak: Iž – Sali
 • 5. Dan – srijeda: Sali – Telašćica – Piškera
 • 6. Dan – četvrtak: Piškera – Vrgada
 • 7. Dan – petak: Vrgada – Tisno